1944

1944

Děj filmu 1944 se asi nepříliš překvapivě odehrává v roce 1944. SSSR v roce 1940 přičlenil Estonsko ke svému území a na padesát tisíc Estonců bylo zmobilizovaných do Rudé armády. Ovšem Německo v roce 1941 obsadilo Estonsko a místní Němce vítali jako osvoboditele a sedmdesát tisíc Estonců vstoupilo do německé armády. Nicméně v září 1944 byly německé jednotky evakuovány a na území Estonska vstoupila Rudá armáda. Část filmu se věnuje vojákům pod vlajkou Německa a část pod vlajkou SSSR.