The Colony

The Colony

Nepříznivé přírodní podmínky způsobili, že v roce 2045 se přeživší obyvatelé planety Země zdržují v izolovaných podzemních koloniích. Velitel 7. kolonie Briggs se společně s několika vojáky vydává do vzdálené 5. kolonie poté, co zachytí volání o pomoc. I přes nepříznivé počasí se skupina dostává na místo, kde je však již jediný přeživší. Na základě jeho svědectví a stop Briggs odhalí hrozbu, která může představovat nebezpečí i pro jejich kolonii, takže musí situaci řešit.